Νέα αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Νέα αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Με την υπ’ αριθμόν 468/18-05-2021 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών θεσπίζεται νέα αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε: 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν από κανέναν έως 5 εργαζόμενους 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους, και 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν από 21 έως 49 εργαζόμενους Δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες ιδρύθηκαν πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020, και Είχαν κύριο ΚΑΔ την 1η Απριλίου 2021 ή δήλωσαν στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ΚΑΔ […]