Αναστολές Αυγούστου

Αναστολές Αυγούστου

Ορίστηκαν οι επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) που δικαιούνται να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Αύγουστο. Οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή δήλωσαν στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν έκ των ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021. 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδοτόπου 94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις   Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα δέχεται δηλώσεις αναστολής έως 3 Αυγούστου – όταν αυτές αφορούν ολόκληρο τον Αύγουστο – αλλά και μετά […]

Νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις

Νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις

Δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο ΦΕΚ ο Ν.4821/2021 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις διατάξεις για τη νέα ρύθμιση 72 δόσεων για τις φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που ήταν πληρωτέες από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλέτες που χαρακτηρίστηκαν ως “πληττόμενοι” βάσει ΚΑΔ με σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Εμπίπτουν μόνο αρρύθμιστες οφειλές. Δεν εμπίπτει στη νέα ρύθμιση ο φόρος εισοδήματος έτους 2020. Η ρύθμιση θα είναι άτοκη αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις. Αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις, η ρύθμιση θα βαρύνεται με επιτόκιο 2,5%. Η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 31 Ιανουαρίου του 2022. Επιπλέον, οι […]

Πρόστιμο στους εργαζομένους που δεν δηλώνουν self test

Πρόστιμο στους εργαζομένους που δεν δηλώνουν self test

Με την ΚΥΑ 48485/30.7.2021 προβλέπεται ότι το ΣΕΠΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 300 ευρώ σε εργαζομένους οι οποίοι προσέρχονται στον χώρο εργασίας χωρίς να έχουν δηλώσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το αποτέλεσμα του self test ή προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους ενώ έχουν δηλώσει θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα θεσίπστηκε ότι έως τις 10 Αυγούστου διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 2/8 έως 8/8/2021, μία για την εβδομάδα από 9/8 έως 15/8/2021, μία για την εβδομάδα από 16/8 έως 22/8/2021 και μία για την εβδομάδα από 23/8 έως 29/8/2021. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό υποχρεούνται σε δύο test εβδομαδιαίως: ένα rapid […]