Έως 6 Αυγούστου η προθεσμία για τις αναστολές

Έως 6 Αυγούστου η προθεσμία για τις αναστολές

Μετατέθηκε για τις 6 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για ολόκληρο τον μήνα Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή δήλωσαν στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν έκ των ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021. 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 93.29.19.05  Υπηρεσίες παιδοτόπου 94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα δέχεται λοιπόν δηλώσεις αναστολής έως 6 Αυγούστου – όταν αυτές αφορούν ολόκληρο τον Αύγουστο – αλλά και μετά […]