Έκπτωση δαπάνης ενοικίου

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου

Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης πρέπει να εξοφλούνται τα ενοίκια προκειμένου να εκπέσουν από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική εγκύκλιο. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.