Νέο πλαίσιο εργατικής νομοθεσίας

Νέο πλαίσιο εργατικής νομοθεσίας

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η εφαρμοστική εγκύκλιος αρ. 64597/03-09-2021 για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαλείμματα, αργίες, προστασία από τις απολύσεις. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο. Στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής: Η εγκύκλιος προβλέπει δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Με την εγκύκλιο μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα εξής: – Επιβεβαιώνεται με τρόπο γενικευμένο και σαφή για όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας των 40 ωρών εβδομαδιαίως για κάθε εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Για 5θήμερη εβδομάδα εργασίας το πλήρες συμβατικό […]