Παράταση πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ

Παράταση πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Η παράταση αυτή αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Για την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 μετατέθηκε και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης Δεκεμβρίου 2021 για όσους έχουν οφειλές από εκκαθάριση εισφορών έτους 2020. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράταση αυτή δεν αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών (αυτές δηλαδή που προκύπτουν από την ΑΠΔ Νοεμβρίου). Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.