Έως 31 Ιανουαρίου η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για μη μισθωτούς

Έως 31 Ιανουαρίου η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για μη μισθωτούς

Σε λειτουργία έως την 31η Ιανουαρίου βρίσκεται η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το έτος 2022. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν δήλωση θα παραμείνουν για το έτος 2022 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή από αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID […]