Νέα επιδότηση για πρόσληψη 4.000 ανέργων

Νέα επιδότηση για πρόσληψη 4.000 ανέργων

Νέα επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 ανέργων προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική Απόφαση. Η Δράση βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πλήρους απασχόλησης καλύπτοντας ένα μέρος του μισθολογικού κόστους (μισθού & ασφαλιστικών εισφορών & δώρων) των νέων εργαζομένων για 12 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται επί του κατώτατου μισθού και διαμορφώνεται ανά κατηγορία ανέργου ως εξής: Κατηγορία Ανέργου % Άνδρες βραχυχρόνια άνεργοι έως 49 ετών 50% Άνδρες βραχυχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω 60% Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι έως 49 ετών 65% Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω 70% Γυναίκες 75% Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων-εργοδοτών Να δραστηριοποιείται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών ή στη Δυτική […]