Παράταση έως τις 9 Μαρτίου για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου και του Δώρου Χριστουγέννων.

Με την υπ’ αριθμόν 120/24.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ):

(α) Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2022,

(β) Για τη μισθολογική περίοδο Δώρου Χριστουγέννων 2021,

(γ) Για τα οικοδομοτεχνικά έργα.

Ομοίως έως 9 Μαρτίου παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από τις ως άνω ΑΠΔ.

Τη σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ θα την βρείτε εδώ.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation

Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός

Χρηματοδότηση

Financial Software & ERPs

Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση