Έως την Τετάρτη 6 Απριλίου η πρώτη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Έως την Τετάρτη 6 Απριλίου η πρώτη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 1368/04.04.2022, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://supplies.businessportal.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr), και συγκεκριμένα από τον σύνδεσμο «Δήλωση Αποθεμάτων». Οι υπόχρεοι οφείλουν να δηλώσουν για πρώτη φορά τα αποθέματά τους έως και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, για τους επόμενους τρεις μήνες. Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα εξής είδη: α) Πρώτες ύλες λιπασμάτων και ειδικότερα: αα) νιτρικό κάλιο αβ) τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο (βόρακας) αγ) φωσφορική ουρία αδ) […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Παρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης και εμβολιασμού για τον COVID-19. Με την ΚΥΑ 18959/01.04.2022 αυξήθηκε σε έξι μήνες (από τρεις) η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης και σε εννέα μηνες (από επτά) η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Η ως άνω ΚΥΑ ορίζει γενικότερα τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) […]