Δράση “ΠΡΟΣΟΨΗ” του Δήμου Αθηναίων.

Δράση “ΠΡΟΣΟΨΗ” του Δήμου Αθηναίων.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Δράση “ΠΡΟΣΟΨΗ” του Δήμου Αθηναίων, η οποία επιδοτεί παρεμβάσεις στην εξωτερική εμφάνιση όλων των ιδιωτικών κτιρίων της Αθήνας. Την προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Η επιδότηση είναι 100% και φθάνει έως τα 7.200€. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί κτιρίου στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Μόνο μία αίτηση ανά κτίριο μπορεί να υποβληθεί. Οι πολυκατοικίες πρέπει να εκδώσουν πρώτα ειδικό ΑΦΜ και να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της πολυκατοικίας (αναλαμβάνει και αυτήν τη διαδικασία η RAPID). Οι εργασίες που επιδοτεί η Δράση είναι οι εξής: Επισκευή όψης στέγης Επισκευή και χρωματισμός εξωτερικών κουφωμάτων Χρωματισμός και συντήρηση εξωτερικής […]