Αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Σημαντικές αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA επήλθαν με την υπ’ αριθμόν Α.1090/05-07-2022 Απόφαση της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στην οποία διαβιβάζουν ψηφιακά οι επιχειρήσεις τα εκδιδόμενα από αυτές παραστατικά (αποδείξεις και τιμολόγια), και έτσι η ΑΑΔΕ θα τηρεί πλέον σε πραγματικό χρόνο στη δική της πλατφόρμα πλήρη ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις. Στην ωρίμανσή της η πλατφόρμα myDATA αναμένεται να είναι τόσο πλήρης και ολοκληρωμένη, ώστε να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3). […]