Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Από τη ΓΣΕΕ εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου σχετικά με την αργία της 28ης Οκτωβρίου και τις αμοιβές που πρέπει να καταβάλουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους που θα εργαστούν και στους εργαζομένους που δεν θα εργαστούν κατά την αργία αυτή: Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες. Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής: α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που […]