Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με στοιχεία 66528/18-11-2022 με τα μέτρα ανάσχεσης της διάδοσης του COVID-19 που θα ισχύσουν έως τις 5 Δεκεμβρίου. Παράλληλα καταργήθηκε η ΚΥΑ 51236/08-09-2022 που είχε παραταθεί και ίσχυε έως σήμερα. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου […]