Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων – επιδότηση από το ΕΣΠΑ έως 60%.

Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων – επιδότηση από το ΕΣΠΑ έως 60%.

Την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων με αρχική επένδυση έως 400.000€, επιδοτούν σε ποσοστό έως 60% οι δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ που ξεκινούν αυτόν τον μήνα. Υποβολή αιτήσεων από 18 Δεκεμβρίου 2023 έως 22 Μαρτίου 2024. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: ✔ Επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ίδρυσης. ✔Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ιδρυθεί, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες λειτουργίας. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δύο πιο κάτω Δράσεις οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων, π.χ. franchise. Επιπρόσθετα, δεν […]