Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή. Έως 50% επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή. Έως 50% επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση “Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή”. Η Δράση επιδοτεί την αγορά νέου επαγγελματικού εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό 20.000€ και με ένταση ενίσχυσης 50%. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό 25.000€ και με ένταση ενίσχυσης 40%. Κάντε την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Μαΐου 2024. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης  Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται: Αγοράς νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας. Αγορά […]