Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ έως τις 2 Απριλίου

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ έως τις 2 Απριλίου

Επειδή η Παρασκευή 29 Μαρτίου και η Δευτέρα 1η Απριλίου είναι ειδικές τραπεζικές αργίες (Πάσχα Καθολικών), ο ΕΦΚΑ με την υπ’ αριθμόν 91/Συν.10/14.03.2024 απόφασή του παρέτεινε έως και την Τρίτη 2 Απριλίου την προθεσμία καταβολής: των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024, των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και των οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024, των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α., των ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κλπ. που έχουν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου […]