Παράταση της προθεσμίας καταβολής φόρων και εισφορών έως τις 2 Απριλίου

Παράταση της προθεσμίας καταβολής φόρων και εισφορών έως τις 2 Απριλίου

Επειδή η Παρασκευή 29 Μαρτίου και η Δευτέρα 1η Απριλίου είναι ειδικές τραπεζικές αργίες (Πάσχα Καθολικών), η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους φορολογουμένους ότι οι πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ καθώς και δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν την Παρασκευή 29 Μαρτίου ή τη Δευτέρα 1η Απριλίου παρατείνονται και μπορούν να εξοφληθούν εμπρόθεσμα έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2024. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι η Απόφαση ΠΟΛ 1061/2018, την οποία θα βρείτε εδώ. Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι και ο ΕΦΚΑ, με την υπ’ αριθμόν 91/Συν.10/14.03.2024 απόφασή του, παρέτεινε έως και την Τρίτη 2 Απριλίου την προθεσμία καταβολής εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων που έληγαν την 29η Μαρτίου 2024 (βλ. σχετική μας […]