Όλη η νέα νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Όλη η νέα νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής παρέχει η ΑΑΔΕ με την υπ’ αριθμόν Ε.2024/09-04-2024 εγκύκλιό της, την οποία θα βρείτε εδώ. Τι ισχύει λοιπόν το 2024 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ορισμός Βραχυχρόνιες είναι οι μισθώσεις που συμφωνούνται για χρονική διάρκεια μικρότερη των 60 ημερών και στις οποίες δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Τι ισχύει για τα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες) που εκμισθώνουν ακίνητα με διάρκεια μίσθωσης μικρότερη των 60 ημερών Το εισόδημα που αποκτούν οι εταιρείες (νομικά πρόσωπα) από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε περίπτωση, […]