Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και σε μη μισθωτές μητέρες

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και σε μη μισθωτές μητέρες

Ξεκίνησαν στις 18 Απριλίου οι αιτήσεις για την καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και σε μη μισθωτές, δηλαδή σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Όπως δηλαδή ίσχυε ήδη για τις έμμισθες μητέρες, πλέον και οι αυτοαπασχολούμενε ς θα λαμβάνουν για εννέα μήνες ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό. Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες θεσπίστηκε με το άρθρο 151 του ν.5078/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ 28843/2024, την οποία θα βρείτε εδώ. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα κάποιες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την ως άνω παροχή, τις οποίες παραθέτουμε εδώ: Ποιες δικαιούνται την ειδική παροχή της μητρότητας; Από σήμερα οι […]

Ασφαλιστική ικανότητα για χρέη έως 100 ευρώ

Ασφαλιστική ικανότητα για χρέη έως 100 ευρώ

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ σε αυτοαπασχολούμενους δεν θα λαμβάνονται στο εξής υπ’ όψιν καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100€). Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό θα πρέπει να τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα. Η ευεργετική αυτή διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 41 του ασφαλιστικού νομου (ν.4387/2016) με το άρθρο 58 του ν.5102/2024, τον οποίο θα βρείτε εδώ. Η διάταξη ερμηνεύεται και εξειδικεύεται από την εγκύκλιο 23/2024 του ΕΦΚΑ, την οποία θα βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για […]