Παράταση απόσυρσης των παλαιών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

Παράταση απόσυρσης των παλαιών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

Με την Απόφαση Α.1063/2024 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ, (α) Παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2024 (από 30 Απριλίου 2024) η απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ (παλαιών φορολογικών μηχανισμών) για όλες τις επιχειρήσεις πλην πρατηρίων καυσίμων, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ήδη παραγγείλει νέου τύπου ΦΗΜ ή έχει υποβληθεί από την επιχείρηση δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου. Η ημερομηνία απόσυρσης είχε αρχικά οριστεί για τις 30 Απριλίου 2024 βάσει της Απόφασης Α.1073/2023 της ΑΑΔΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση Α.1169/2023 της ΑΑΔΕ και την Απόφαση Α.1034/2024 της ΑΑΔΕ. (β) Ειδικά τα πρατήρια καυσίμων παύουν τη χρήση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης των […]