Αλλαγές στη διαδικασία διασύνδεσης των ΦΗΜ με τα EFT/POS για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP

Αλλαγές στη διαδικασία διασύνδεσης των ΦΗΜ με τα EFT/POS για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP

Με την υπ’ αριθμόν Α.1074/2024 Απόφαση της ΑΑΔΕ επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων (ΦΗΜ) με τα μέσα πληρωμών (EFT/POS), για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP. Παράλληλα, η υπ’ αριθμόν Α.1075/2024 Απόφαση της ΑΑΔΕ επανακαθόρισε τις καταληκτικές προθεσμίες για την υλοποίηση της ως άνω διασύνδεσης Θα βρείτε εδώ και τις δύο ως άνω Αποφάσεις. Ιστορικό Η διασύνδεση των τερματικών EFT/POS με τα ταμειακά συστήματα (ΦΗΜ) είναι μία νέα νέα υποχρέωση που εισάγεται φέτος για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές, και για την οποία έγινε λόγος ήδη στην ανάρτησή μας της 7ης Ιανουαρίου και στην ανάρτησή μας της 21ης Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με […]

Ανώτατο όριο στις προμήθειες καρτών για συναλλαγές έως δέκα ευρώ.

Ανώτατο όριο στις προμήθειες καρτών για συναλλαγές έως δέκα ευρώ.

Με το άρθρο 64 του ν. 5108/2024, τον οποίο θα βρείτε εδώ, τέθηκε για χρονικό διάστημα τριών ετών ανώτατο όριο στις προμήθειες για συναλλαγές αξίας έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εφ’ όσον οι κάρτες έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και η συναλλαγή πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις “μικρής λιανικής”. Συγκεκριμένα: (α) Η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,50% της αξίας της συναλλαγής. (β) Η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το 0,15% της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών. […]

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας ανά μήνα

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας ανά μήνα

Την 1η Μαΐου τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ που επιτρέπει την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, αντί για ολόκληρο το έτος. Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία, μπορούν πλέον να τα θέσουν σε κυκλοφορία πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στους μήνες που θα τα κινήσουν. Με την πληρωμή παύει η ακινησία του οχήματος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία φορά ανά όχημα εντός του 2024. Ελάχιστο διάστημα άρσης ακινησίας λογίζεται ολόκληρος ο μήνας. Επομένως, ακόμη και στις περιπτώσεις που η άρση αφορά διάστημα μικρότερο του μηνός, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Όσοι έχουν […]