Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Με το άρθρο 34 του Ν. 4753/18-11-2020 θεσπίστηκε ενίσχυση υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα τον μήνα Νοέμβριο λόγω των διατάξεων προστασίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19.

Η ενίσχυση αυτή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ισούται με το ήμισυ της μείωσης του μισθώματος. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα 1.000€, που εισέπραξε από τον μισθωτή 600€ για τον Νοέμβριο (400€ λιγότερα), θα εισπράξει κατόπιν από το Δημόσιο 200€ ως έκτακτη ενίσχυση.

Σήμερα, με το άρθρο 54 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 ορίστηκε ότι η ενίσχυση αυτή δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή του ιδιοκτήτη, και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, ακόμη και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.