Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Με το άρθρο 34 του Ν. 4753/18-11-2020 θεσπίστηκε ενίσχυση υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα τον μήνα Νοέμβριο λόγω των διατάξεων προστασίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19. Η ενίσχυση αυτή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ισούται με το ήμισυ της μείωσης του μισθώματος. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα 1.000€, που εισέπραξε από τον μισθωτή 600€ για τον Νοέμβριο (400€ λιγότερα), θα εισπράξει κατόπιν από το Δημόσιο 200€ ως έκτακτη ενίσχυση. Σήμερα, με το άρθρο 54 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 ορίστηκε ότι η ενίσχυση αυτή δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή του ιδιοκτήτη, και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, ακόμη και από την ειδική […]

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Με το άρθρο 53 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 επεκτάθηκε η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φόρων. Η διάταξη αφορά τις πληγείσες από τον COVID-19 επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα εκείνες των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις παρατάθηκαν με τις από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ και με τον Ν. 4690/2020, δηλαδή όσες ήταν στις λίστες με τους «κλειστούς» και «πληγέντες» ΚΑΔ της περασμένης Άνοιξης. Ήδη με το άρθρο 291 του Ν. 4738/27-10-2020 προβλεπόταν η αναβίωση ρυθμίσεων που απώλεσαν οι ως άνω επιχειρήσεις στο διάστημα Μάρτιος-Οκτώβριος 2020. Με τη νέα διάταξη αναβιώνουν οι ρυθμίσεις που χάθηκαν στο διάστημα από Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020. Η επανένταξη στη χαμένη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή […]