Αναστολές Ιουλίου – Δημοσιεύθηκε η Απόφαση

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 51320/2021 που ορίζει για ποιες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) θα εφαρμοσθεί το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούλιο:

Α.

Όλες οι επιχειρήσεις του Παραρτήματος Α της Απόφασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021.

Β.

Οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή δήλωσαν στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν έκ των ΚΑΔ του Παραρτήματος Β της Απόφασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες (με βάση τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021), εφ’ όσον είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1 Απριλίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1 Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020.

Δείτε εδώ την Απόφαση 51320/2021 και τα Παραρτήματα αυτής.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.