Αναστολές Μαΐου – Ορίστηκαν οι ΚΑΔ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας οι επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) για τις οποίες θα εφαρμοσθεί το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Μάιο:

Από την Πέμπτη 6 Μαΐου έως την Τετάρτη 12 Μαΐου θα είναι διαθέσιμο το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας που θα αφορούν είτε ολόκληρο τον Μάιο, είτε το διάστημα από 1 έως 12 Μαΐου 2021.

Από 13 Μαΐου 2021 οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον υπόλοιπο μήνα, αλλά δεν θα έχουν πλέον δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο από 1 έως 12 Μαΐου.

 

Για τον μήνα Μάιο 2021 ισχύουν δύο κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων:

  1. Οι επιχειρήσεις που  λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή ΜΟΝΟ συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.
  2. Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

 

Ωστόσο, τα κριτήρια δεν ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις:

  1. Οι επιχειρήσεις του Πίνακα Α μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας. Εδώ υπάγονται οι επιχειρήσεις του Λιανεμπορίου που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside).
  2. Οι επιχειρήσεις της Εστίασης (Πίνακας Β) μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχει εφαρμογή το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών, ωστόσο ισχύει το κριτήριο που αφορά το όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή.
  3. Οι επιχειρήσεις του Πίνακα Γ μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.