Διαδικασία αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων

Νέα εφαρμογή θέτει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ όπου θα μπορούν οι ατομικοί επιχειρηματίες να ζητούν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου αμφισβητώντας τον τεκμαρτό φόρο που τους επιβάλλεται πλέον βάσει των διατάξεων του ν. 5073/2023.

Ιστορικό

Με τα άρθρα 15 έως 20 του ν.5073/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ, θεσπίστηκε ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Με άλλα λόγια, ήδη για τα εισοδήματα του έτους 2023, οι ατομικές επιχειρήσεις δεν θα καταβάλουν φόρο για τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν, αντιθέτως θα καταβάλουν φόρο που θα προδιοριστεί εξωλογιστικά με βάση γενικά οριζόντια κριτήρια.

Το ετήσιο τεκμαρτό (εξωλογιστικό) εισόδημα φθάνει έως και τα 50.000€. Με την ισχύουσα σήμερα κλίμακα, εισόδημα 50.000€ αντιστοιχεί σε φόρο εισοδήματος 13.900€, επί του οποίου θα προστεθεί και η αναλογούσα προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος. Έτσι, ατομικός επιχειρηματίας που δηλώνει για το 2023 εισόδημα π.χ. 5.000€, και με τις προϊσχύουσες διατάξεις θα κατέβαλε φόρο μόλις 450€, κινδυνεύει φέτος να καταβάλει έως και 13.900€! Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς της RAPID, η πλειονότητα των ατομικών επιχειρήσεων θα καταβάλει φόρο τουλάχιστον 2.000€ για το έτος 2023 (στο παράδειγμά μας: 4 φορές πάνω από τον φόρο που αναλογεί στα πραγματικά εισοδήματα).

Προφανώς, ατομικές επιχειρήσεις που θα δηλώσουν εισόδημα μεγαλύτερο από το τεκμαρτό, θα φορολογηθούν με βάση το (μεγαλύτερο) δηλωθέν εισόδημά τους.

Η μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα των ατομικών επιχειρήσεων

Διαχρονική θέση της RAPID, τεκμηριωμένη με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα, είναι ότι οι ατομικές επιχειρήσεις (με πολύ λίγες εξαιρέσεις) αποτελούν τη δυσμενέστερη φορολογικά μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης.

Μία εξαιρετική λύση στο ως άνω πρόβλημα των ατομικών επιχειρήσεων δίνουν τα φορολογικά κίνητρα του ν.4935/2022, ο οποίος δίνει παρέχει έκπτωση φόρου 30% για εννέα έτη σε όποιον επιχειρηματία μετατρέψει την ατομική του επιχείρηση σε κεφαλαιουχική. Σε συνδυασμό με άλλες ευεργετικές διατάξεις που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ο επιχειρηματίας του πιο πάνω παραδείγματός μας μπορεί να πληρώνει ακόμη και μηδενικό φόρο – αν συστήσει κεφαλαιουχική εταιρεία – αντί για την υπέρογκη τεκμαρτή φορολόγηση της ατομικής του επιχείρησης, η οποία μπορεί να φθάσει ακόμη και στα 13.900€ ετησίως!

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική μας ανάρτηση:

30% μείωση φόρου για εννέα έτη σε μετατροπή ατομικής σε ΙΚΕ

ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος

Προφανώς οι πιο πάνω λύσεις που προτείνει η RAPID αφορούν το τρέχον έτος (2024) και τα επόμενα. Για το 2023 οι ατομικοί επιχειρηματίες μπορούν μόνο να χρησιμοποιήσουν τη νέα εφαρμογή που θέτει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ, και να ζητήσουν:

(i) είτε τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ούτως ώστε να προσδιορισθεί ο φόρος με βάση τα βιβλία της επιχείρησης,

(ii) είτε να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος επικαλούμενοι αντικειμενικούς λόγους, όπως: Στρατιωτική θητεία, Φυλάκιση, Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης, Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου, Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, Ανάκληση της άδειας λειτουργίας, Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης δραστηριότητας.

Τη διαδικασία και τις προθεσμίες ρυθμίζει η Απόφαση Α.1055/2024 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ.

Στην 1η περίπτωση, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Στη 2η περίπτωση το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος και μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

 

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.