Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη Δράση ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ.

Ξεκινά σύντομα η δράση ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ, η οποία δίνει επιταγή (voucher) 200€ για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop/laptop) και tablets.

Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στις 29 Απριλίου και μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Η RAPID μπορεί να αναλάβει την υποβολή της αίτησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

Αίτηση πρέπει να υποβάλουν και οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση, να πωλούν δηλαδή τον επιδοτούμενο εξοπλισμό στους δικαιούχους έναντι voucher.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι είναι:

  • Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (σε όλη την Ελλάδα).
  • Πυρόπληκτες οικογένειες (από πυρκαγιές του 2021) με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως και 24 ετών που φοιτούν σε δημόσιες δομές εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση