Έξυπνη Μεταποίηση – Επιδότηση βιομηχανικών μονάδων έως 75%.

Έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων, προϋπολογισμού από 250.000€ έως 6.000.000€, επιδοτεί σε ποσοστό έως 75% η δράση “Έξυπνη Μεταποίηση” του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Υποβολή αιτήσεων έως 21 Απριλίου 2023.

“Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Ιδρύθηκαν πριν την 28η Σ/μβρίου 2022.
 • Εξασφαλίζουν την ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%.
 • Διαθέτουν την απαιτούμενη για το αντικείμενό τους άδεια λειτουργίας.
 • Διαθέτουν ήδη τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Θα πραγματοποιήσουν επένδυση που αφορά έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιλέξιμοι είναι οι ΚΑΔ από 10 έως 38 (με κάποιες εξαιρέσεις), καθώς και οι ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03, 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1, 71.2 και 82.92.

Δεν εντάσσονται στη Δράση οι επιχειρήσεις που:

 • Θα πραγματοποιήσουν επένδυση στον Κεντρικό, Βόρειο ή Νότιο Τομέα Αθηνών.
 • Εντάσσονται σε δίκτυο franchise.
 • Αποτελούν εξωχώριες εταιρείες ή ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.

Επιλέξιμα είναι έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων συμβατά με το Πρότυπο Βιομηχανίας 4.0., π.χ. έργα τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (M2M learning, MES, SCADA κλπ.), ρομποτική, αισθητήρες, αυτοματισμοί, απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής κ.α.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Δαπάνες για κτίρια.
 • Ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
 • Εκπαίδευση και προσαρμογή εργατικού δυναμικού (Upskilling and reskilling).

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

 • Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Μηχανογράφηση
 • Financial Monitoring
 • Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση