Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Επιδότηση hardware & software έως 60%.

Έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, προϋπολογισμού από 18.000€ έως 1.200.000€, επιδοτούν σε ποσοστό έως 60% οι τρεις νέες δράσεις “Ψηφιακού Μετασχηματισμού” του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Υποβολή αιτήσεων από 23 Φεβρουαρίου 2023. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Οι προκηρυχθείσεις δράσεις είναι τρεις, η καθεμία με διαφορετική στόχευση:

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 18.000€ έως 30.000€ σε ποσοστό έως 60%.
 • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για τουλάχιστον ένα έτος, και να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022. Ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από τη RAPID.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου, για εξοπλισμό καλωδίωσης, δικτύωσης, διάδρασης κλπ., δαπάνες για λογισμικό, καθώς και δαπάνες τεχνικής υποστήριξης και παραμετροποίησης αυτού.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 50.000€ έως 650.000€ σε ποσοστό έως 50%.
 • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για τουλάχιστον ένα έτος, να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022, και να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από τη RAPID.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για εξελιγμένα συστήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κλπ., λογισμικού διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κλπ., καθώς και δαπάνες για υπηρεσίες όπως τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων, πιστοποίηση συστημάτων κλπ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 200.000€ έως 1.200.000€ σε ποσοστό έως 60%.
 • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για τουλάχιστον ένα έτος, να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022, και να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από τη RAPID.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κλπ., λογισμικού αυξημένης ευφυΐας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ., καθώς και δαπάνες για υπηρεσίες όπως συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων, πιστοποίηση συστημάτων κλπ.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

 • Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Μηχανογράφηση
 • Financial Monitoring
 • Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση