Σημαντικές ελαφρύνσεις στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής εισφορών σε 24 δόσεις, καθώς και αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Οι πιο ενδιαφέρουσες για τις επιχειρήσεις διατάξεις είναι οι κάτωθι:

  1. Μειώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2021 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
  2. Ρυθμίζονται σε 24 δόσεις οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παραταθεί – λόγω COVID – έως την 30η Απριλίου 2021.
  3. Αναβιώνουν ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών που απωλέσθησαν στο διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020.
  4. Υπολογίζονται οριστικά οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σύμφωνα με τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, χωρίς να ληφθεί υπόψη το οριστικό φορολογητέο εισόδημα σε περίπτωση επανελέγχου των φορολογικών δηλώσεων από τη Φορολογική Διοίκηση.
  5. Απλουστεύονται οι διαδικασίες χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr