Νέο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Νέο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στη Βουλή θεσπίζεται νέο εφ’ άπαξ επίδομα στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ανήκουν στους «πληττόμενους» ΚΑΔ. Το επίδομα αυτό είναι ακατάσχετο και ασυμψήφιστο με οποιαδήποτε χρέη. Το ύψος του επιδόματος θα καθορισθεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Η ίδια ΚΥΑ θα προσδιορίζει ακριβώς τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Σημαντικές ελαφρύνσεις στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Σημαντικές ελαφρύνσεις στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής εισφορών σε 24 δόσεις, καθώς και αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Οι πιο ενδιαφέρουσες για τις επιχειρήσεις διατάξεις είναι οι κάτωθι: Μειώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2021 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ρυθμίζονται σε 24 δόσεις οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παραταθεί – λόγω COVID – έως την 30η Απριλίου 2021. Αναβιώνουν ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών που απωλέσθησαν στο διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020. Υπολογίζονται οριστικά οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σύμφωνα με τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, χωρίς να ληφθεί υπόψη […]