Έλεγχος διατήρησης προσωπικού για τα άτοκα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Υπενθυμίζεται στις επιχειρήσεις που έλαβαν άτοκο δάνειο από τον μηχανισμό ΤΕΠΙΧ ΙΙ ότι στις 31 Ιανουαρίου 2022 η ΕΑΤ θα πραγματοποιήσει έλεγχο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το αν οι δανειολήπτες απασχολούν τον ίδιο (τουλάχιστον) αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19η Μαρτίου 2020.

Όποιος δανειολήπτης βρεθεί να απασχολεί την 31η Ιανουαρίου 2022 λιγότερους εργαζομένους απ’ ότι την 19η Μαρτίου 2020, θα απωλέσει από 1ης Φεβρουαρίου την επιδότηση επιτοκίου και θα κληθεί να καταβάλλει τόκο για το δάνειό του.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.