Παράταση Επιδότησης Παγίων Δαπανών

Με την ΚΥΑ 1078/30.12.2021 τροποποιήθηκε το καθεστώς της ενίσχυσης που θεσπίστηκε με την ΚΥΑ 808/23.07.2021 και είναι γνωστό ως “επιδότηση παγίων δαπανών”.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική Απόφαση.

Συγκεκριμένα, η ισχύς της Δράσης παρατάθηκε έως την 30η Ιουνίου 2022 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που ίσχυε αρχικά.

Ειδικότερα, η ενίσχυση μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων που καθίστανται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2022 και για την πληρωμή ασφαλιστικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.