Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες.

Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ που αφορά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες.

Δικαιούχοι είναι:

  • οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι
  • οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

υπό την προϋπόθεση ότι

  • Δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους.
  • Έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα.
  • Δήλωσαν για το έτος 2018 ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του μηδενός,
  • Έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
  • Δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά.
  • Δεν έχουν υποβάλει πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Η αποζημίωση αφορά το διάστημα από τη 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».