Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή ΚΑΔ προκειμένου να υπαχθεί μια επιχείρηση στα μέτρα στήριξης

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα δοθεί η δυνατότητα μεταβολής κύριου ΚΑΔ σε επιχειρήσεις που, λόγω παλαιότερου σφάλματος, έχουν δηλώσει ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνεται στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους.

Η τροποποίηση θα πρέπει να δηλωθεί έως τις 24 Απριλίου και θα έχει αναδρομική ισχύ.

Προϋπόθεση είναι ο νέος κύριος ΚΑΔ να είναι ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ και να είναι εκείνος στον οποίο η επιχείρηση έχει τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Με τον τρόπο αυτό θα ενταχθούν στα μέτρα στήριξης περισσότερες επιχειρήσεις.