Εκδόθηκε η νέα απόφαση για το επίδομα 600€ των επιστημόνων

Εκδόθηκε σήμερα νέα ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής του επιδόματος των 600€ στους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν έναν από τους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι δικαιούχοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όσοι από αυτούς έλαβαν ήδη το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, θα λάβουν τώρα το ποσόν των 200 ευρώ ως εξόφληση.

Όσοι δικαιούχοι δεν έλαβαν μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, καλούνται μέχρι τις 8 Μαΐου 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ενίσχυσης.

69.10  Νομικές δραστηριότητες

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

72.11  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10  Προσχολική εκπαίδευση

85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.59   Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

88.91   Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

86.21   Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22   Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23   Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90   Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας