Νέα άτοκα και επιδοτούμενα δάνεια για επιχειρήσεις  από το ΤΕΠΙΧ

Χορηγούνται από σήμερα από τις τράπεζες νέα άτοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, επιδοτούμενα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Δάνεια διετούς διάρκειας φέρουν μηδενικό επιτόκιο. Δάνεια μεγάλυτερης  διάρκειας είναι άτοκα για τα δύο πρώτα έτη. H ανώτατη διάρκεια του δανείου είναι τα πέντε έτη.

Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 χιλ. ευρώ ή το 50% του κύκλου εργασιών του έτους 2019.

Η επιχείρηση ΔΕΝ υποχρεούται να προσκομίζει παραστατικά δαπανών ή αγορών για την εκταμίευση του δανείου.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ, και επιπλέον έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 βάσει των ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το ΥΠΟΙΚ. Αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις (άρθρο 106, πτώχευση, ζημίες που υπερβαίνουν το ήμισυ του κεφαλαίου) και  οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Ο δανειολήπτης υποχρεούται να διατηρήσει για δύο έτη τις θέσεις εργασίας που είχε στις 19 Μαρτίου 2020.