Επιδότηση 150.000 νέων θέσεων εργασίας

Ξεκίνησε πάλι την 1η Ιανουαρίου 2022 η πάγια δράση επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Η Δράση πρωτοξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, αφορούσε αρχικά 100 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, και σταμάτησε στα τέλη του 2021 λόγω κάλυψης των θέσεων. Φέτος η Δράση ενισχύθηκε με επιπλέον 50 χιλ. θέσεις, ώστε να επιδοτήσει συνολικά 150 χιλ. νέες θέσεις εργασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το άρθρο 197 του Ν.4855/12.11.2021.

Το πρόγραμμα βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πληρώνοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων για έξι μήνες, ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού που θα συμφωνηθεί.

  • Αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση 200 ευρώ μηνιαίως.
  • Η πρόσληψη μπορεί να αφορά πλήρη ή και μερική απασχόληση.
  • Ο νεοπροσλαμβανόμενος πρέπει να ήταν άνεργος για έναν μήνα προ της πρόσληψης.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις, αρκεί:

  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
  • Να διατηρήσουν για έξι μήνες (κατά μέσο όρο) τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 12 Νοεμβρίου 2021 συν τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης, θανάτου ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Επιτρέπεται στους δικαιούχους εργοδότες να ενταχθούν ταυτόχρονα στην πάγια δράση των 150 χιλ. θέσεων εργασίας και στη Δράση “Πρώτο Ένσημο” για τον ίδιο εργαζόμενο.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση