Επιδότηση LEADER Νότιας Κέρκυρας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του LEADER στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 411 5217 ή στο info@rapidsoft.gr.

ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας και υπολογισμός δυνητικού ποσού επιδότησης.

 • Δεν είναι δάνειο!
 • Είναι επιλέξιμες και δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν!

Περιοχές που επιδοτούνται:

 • Δημοτική ενότητα Κορισσίων
 • Δημοτική ενότητα Λευκιμμαίων
 • Δημοτική ενότητα Μελιτειέων

Ποσοστό επιδότησης:

Από 50% έως 80% της επένδυσης.

Δραστηριότητες που επιδοτούνται:

 • Αλιεία
 • Αλιευτικός τουρισμός
 • Καταλύματα
 • Τουριστικές δραστηριότητες (πρακτορεία, ενοικιάσεις κ.α.)
 • Βιοτεχνία – Μεταποίηση
 • Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
 • Εστίαση
 • Πληροφορική
 • Υπηρεσίες (ιατροί, δικηγόροι, λογιστές, κομμωτήρια κ.α.)
 • Εκπαίδευση
 • Αθλητισμός
 • Ψυχαγωγία

Προϋπολογισμός έργων:

Έως 600.000€ (αλλά έως 200.000€ για τα καταλύματα και έως 80.000€ για την εστίαση)

 • Υποβολή αιτήσεων έως 14 Μαρτίου 2022.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

>> Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation

>> Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)

>> Μηχανογράφηση

>> Financial Monitoring

>> Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση