Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Κεντρικής Μακεδονίας!

Ενίσχυση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση
της Κεντρικής Μακεδονίας!

Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα! 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Η Δράση δίνει επιχορήγηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιχορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ., αλλά ΔΕΝ απαιτείται η συγκέντρωση και υποβολή παραστατικών ή άλλων αποδεικτικών δαπάνης.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες:

  • Απασχολούν έως 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
  • Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2019.
  • Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης.

Υποβολή αιτήσεων έως 9 Οκτωβρίου 2020

Εσύ, θα στερήσεις 50.000€ από την επιχείρησή σου;

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ:

Τηλ.: 211 4115217
Email: info@rapidsoft.gr