Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη

Με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου και οποιασδήποτε νομικής οντότητας  με τηλεδιάσκεψη.

Παράληλα επιτρέπεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 η αποστολή πρόσκλησης και η λήψη αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη.

Και οι δύο παραπάνω διατάξεις θεσμοθετήθηκαν αρχικά με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, και είχαν αρχικά ισχύ έως 31.08.2020 και έως 30.06.2020 αντιστοίχως.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr