Αναστολή εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Αναστολή εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Για τα αξιόγραφα που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 αναστέλλεται για 75 ημέρες η προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής αυτών. Οι 75 ημέρες υπολογίζονται χωριστά για κάθε αξιόγραφο από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία. Το μέτρο αυτό προτείνεται με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή και αφορά αφ’ ενός τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή και αφ’ ετέρου τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά αμφάνισαν στο διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020 μείωση κύκλου εργασιών κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τέλος, η προτεινόμενη διάταξη δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει το μέτρο αυτό και σε άλλες επιχειρήσεις με απλή απόφασή του. Ενημερωθείτε σήμερα […]

Ξεκίνησε ο 4ος Κύκλος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Ξεκίνησε ο 4ος Κύκλος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/2020 με την οποία ξεκινά ο 4ος Κύκλος της Ενίσχυσης που δίνει το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής». Η ενίσχυση αυτή είναι κατά το ήμισυ επιδότηση και κατά το υπόλοιπο ήμισυ πολύ χαμηλότοκο πενταετές δάνειο. Μπορούν να συμμετάσχουν όλες ανεξαιρέτως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, ακόμη και οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς και οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν του μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% σε σχέση με το 2019. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχοι είναι και οι επιχειρήσεις που δεν εμφάνισαν την ως άνω μείωση κύκλου […]

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων («πόθεν έσχες»). Η παράταση αφορά και τις αρχικές δηλώσεις (απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020), καθώς και τις ετήσιες δηλώσεις του έτους 2020. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη

Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη

Με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου και οποιασδήποτε νομικής οντότητας  με τηλεδιάσκεψη. Παράληλα επιτρέπεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 η αποστολή πρόσκλησης και η λήψη αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη. Και οι δύο παραπάνω διατάξεις θεσμοθετήθηκαν αρχικά με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, και είχαν αρχικά ισχύ έως 31.08.2020 και έως 30.06.2020 αντιστοίχως. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις […]