Έκτακτη κρατική ενίσχυση θα δοθεί σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊού με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Δικαιούχοι είναι όλες οι εταιρείες (και οι ατομικές), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται:

  • Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως σήμερα.
  • Οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του Κανονισμού #651/2014 (εκτός αν κατέστησαν προβληματικές λόγω του κορωνοϊού).
  • Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει στην τριετία 2018-2020 το ανώτατο όριο των ενισχύσεων τύπου «de minimis», δηλ. 200.000€ (στο όριο περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα δεσμευτούν με ρήτρα μη απόλυσης από 30.03.2020 και για άγνωστο μέχρι στιγμής χρονικό διάστημα).

Η ενίσχυση θα ανέλθει συνολικά θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ. Δεν έχει ανακοινωθεί ο μηχανισμός διαμοιρασμού του ποσού αυτού μεταξύ των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση.

Μέρος της ενίσχυσης (θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης) θα επιστραφεί στα επόμενα πέντε έτη (δηλ. θα είναι «δάνειο»), με άγνωστο μέχρι στιγμής επιτόκιο. Το υπόλοιπο δεν θα επιστραφεί, θα είναι δηλαδή επιδότηση, και μάλιστα ακατάσχετη, ασυμψήφιστη και αφορολόγητη.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας, επικοινωνήστε με την RAPID στο info@rapidsoft.gr ή στο τηλ. 211 411 5217.