Μείωση ενοικίου για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις!

Μείωση ενοικίου για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις!

«Χωρίς να θεωρήσετε κάτι δεδομένο, κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες και ώρες, θα νομοθετήσουμε και για όλες τις άλλες επιχειρήσεις που πλήττονται και δεν έκλεισαν με κυβερνητική εντολή τη μείωση του ενοικίου κατά 40%.  Με τις αντίστοιχες προβλέψεις για τους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις». Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό του Ant1.

Έκτακτη κρατική ενίσχυση θα δοθεί σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊού με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Έκτακτη κρατική ενίσχυση θα δοθεί σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊού με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Δικαιούχοι είναι όλες οι εταιρείες (και οι ατομικές), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Εξαιρούνται: Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως σήμερα. Οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του Κανονισμού #651/2014 (εκτός αν κατέστησαν προβληματικές λόγω του κορωνοϊού). Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει στην τριετία 2018-2020 το ανώτατο όριο των ενισχύσεων τύπου «de minimis», δηλ. 200.000€ (στο όριο περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις). Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα δεσμευτούν με ρήτρα μη απόλυσης από 30.03.2020 και για […]