Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση (έως 100%) του ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων από 25 έως 45 ετών.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις πλην όσων αναφέρονται πιο κάτω στην ενότητα “προϋποθέσεις και εξαιρέσεις”.

Η Προκήρυξη εκδόθηκε σήμερα 22 Ιανουαρίου και θα την βρείτε εδώ.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο.

Εννέα δράσεις της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) είναι ενεργές σήμερα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση.

Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Τα ΚΤΕΛ.
 • Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα αυτών, καθώς και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά μετά τις 10μμ.
 • Επιχειρήσεις που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (με κάποιες εξαιρέσεις).
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι θερμοκοιτίδες και τα co-working spaces).
 • Οι επιχειρήσεις που μείωσαν** το προσωπικό τους (βλ. πιο κάτω τι σημαίνει μείωση προσωπικού) κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης [εκτός αν καλύψουν τη μείωση έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης].
 • Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί κατά την τελευταια διετία δύο πρόστιμα για αδήλωτη εργασία ή τρία πρόστιμα για παραβάσεις υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας.

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει:

 • Να είναι ηλικίας από 25 έως 45 ετών.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 • Να έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης που συνοδεύει τη Δράση. Συγκεριμένα, οι άνεργοι που προεπιλέγονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις οφείλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να το ολοκληρώσουν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της κατάρτισης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.
 • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις:

 • Άτομα που απασχολήθηκαν κατά το τελευταίο 6μηνο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεόμενη επιχείρηση.
 • Άτομα που απασχολήθηκαν κατά το τελευταίο 6μηνο σε επιχείρηση όπου ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την αιτούσα επιχείρηση.
 • Άτομα που απασχολήθηκαν κατά το τελευταίο 6μηνο σε επιχείρηση συζύγου ή σε επιχείρηση συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

 • Ορισμοί: Μείωση προσωπικού είναι (α) η προς τα κάτω μεταβολή του ωραρίου εργασίας, π.χ. η μετατροπή 6ώρου εργαζομένου σε 4ωρο, και (β) η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω απόλυσης. ΔΕΝ λογίζεται ως μείωση προσωπικού η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου, φυλάκισης, λήξης άδειας διαμονής, οικειοθελούς αποχώρησης ή τερματισμού σύμβασης ορισμένου χρόνου.
 • Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μείωση** του προσωπικού τους, είτε πρόκειται για προϋπάρχον, είτε για επιδοτούμενο προσωπικό, υποχρεούνται να προβούν σε νέα πρόσληψη (αντικατάσταση).

** βλ. ορισμό

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.