Στις 26 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότηση του κόστους καυσίμων κίνησης.

Ξεκινούν στις 26 Απριλίου οι αιτήσεις για την επιδότηση του κόστους καυσίμων κίνησης.

Η επιδότηση αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 81 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ.

Τη διαδικασία χορήγησης ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2653/2022 την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες οχημάτων και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για καύσιμα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Η ως άνω οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον δικαιούχο:

(α) είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό,

(β) είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ.

Οι αιτήσεις χορήγησης θα γίνονται στη σελίδα www.gov.gr τμηματικά, ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ του δικαιούχου, ως εξής:

26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1

27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3

28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5,

29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7,

30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9.

Από την 1η Μαΐου και εξής θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση