Στις 26 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότηση του κόστους καυσίμων κίνησης.

Στις 26 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότηση του κόστους καυσίμων κίνησης.

Ξεκινούν στις 26 Απριλίου οι αιτήσεις για την επιδότηση του κόστους καυσίμων κίνησης. Η επιδότηση αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 81 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ. Τη διαδικασία χορήγησης ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2653/2022 την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες οχημάτων και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για καύσιμα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας. Η […]