Μ.Τετάρτη πληρώνεται το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή κατά το 1ο τρίμηνο του 2021

Εκδόθηκε σήμερα η ΚΥΑ 22010 που ρυθμίζει την καταβολή του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Για τους εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2021, το Δημόσιο θα καλύψει το Δώρο Πάσχα και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα της αναστολής. Το υπόλοιπο θα πληρωθεί από τον εργοδότη.

Το Δημόσιο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων. Για το μεν διάστημα αναστολής από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου η καταβολή θα γίνει έως τη Μεγάλη Τετάρτη (28 Απριλίου), για δε το διάστημα αναστολής από 1.4.2021 έως 30.4.2021 η καταβολή θα γίνει έως την 31η Μαΐου 2021. Το Δώρο Πάσχα που βαρύνει το Δημόσιο υπολογίζεται επί τη βάσει της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ο εργοδότης υποχρεούται έως τη Μεγάλη Τετάρτη να καταβάλει στους εργαζομένους τα ποσά που του αναλογούν, δηλ. την αναλογία που αφορά το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος απασχολείτο κανονικά στην επιχείρηση.

Ανάλογη διαδικασία θεσπίζεται και για τους εργαζομένους που εντάχθηκαν εντός του 1ου τετραμήνου του 2021 στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

 

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.