Ενίσχυση της ρευστότητας με νέα δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο

Χρηματοδοτικό πακέτο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δοθεί στην αγορά το αμέσως επόμενο διάστημα. Προορίζεται κυρίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την εν εξελίξει πανδημία.

Το πακέτο θα λάβει τη μορφή τραπεζικών δανείων για κεφάλαιο κίνησης με εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 80%.

Θα αφορά νέες χορηγήσεις και όχι αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν τα νέα δάνεια θα πρέπει να μην εμφανίζουν – στο τέλος του 2019 – καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών σε τυχόν υφιστάμενα δάνειά τους. Τα νέα δάνεια θα είναι 3ετούς και 5ετούς διάρκειας.